Географічна енциклопедія

Генералізація картографічна

Генералізація картографічна - це ... Що таке генералізація картографічна?
генералізація картографічна
відбір, узагальнення, виділення головних типових рис зображуваних об'єктів відповідно до призначення, масштабом, змістом карти, особливостям картографуванню території і самого об'єкта, ступеня їх вивченості. В процесі картографічної генералізації проводять узагальнення якісних і кількісних характеристик, використовують цензи і норми відбору об'єктів, виконують геометричне спрощення обрисів, об'єднання контурів, перебільшення деяких занадто дрібних, але важливих деталей і т. П. Картографічну генерализацию розглядають як один із проявів процесу наукового абстрагування зображуваної дійсності.

Географія. Сучасна ілюстрована енциклопедія. - М.: Росмен. За редакцією проф. А. П. Горкіна. 2006.


.