Географічна енциклопедія

Географія сфери послуг

Географія сфери послуг - це ... Що таке географія сфери послуг?
географія сфери послуг
галузь соціально-економічної географії, що вивчає закономірності та особливості розвитку територіальної структури третинного сектора економіки - невиробничої сфери, або сфери послуг, - в різних країнах і регіонах, в різних природних, соц іального-економічних і демографічних умов, при різних формах розселення і як компонент соціальної інфраструктури.

Географія. Сучасна ілюстрована енциклопедія. - М.: Росмен. За редакцією проф. А. П. Горкіна. 2006.


.