Геологічна енциклопедія

Геолого-економічна оцінка родовищ

Геолого-економічна оцінка родовищ - це ... Що таке Геолого-економічна оцінка родовищ?
( a. economic estimation of mineral deposits; н. geologisch-wirtschaftliche Abschetzung der Lagerstatten; geologisch-wirtschaftliche Lagersfattenschetzung; ф. evaluation geologique et economique des gisements; і. evaluacion economica de los yacimientos minerales) - комплексна оцінка геол. і горнотехнол. особливостей м-ний, пром. цінності п. і. і ймовірного економіч. ефекту від використання видобутої мінеральної сировини в нар. x-ве. геол. оцінка м-ний заснована на результатах проведених геолого дочних робіт, к-які узагальнюються при підрахунку запасів п. і. на основі кондицій, що враховують геол. особливості м-ний, вимоги горн. технології, a також умови, що забезпечують рентабельність, раціональне використання надр і охорону навколишнього середовища. Економіч. аспект оцінки м-ний базується на результатах підрахунку запасів і включає аналіз показників, що визначають ефективність експлуатації родов (оптимальна річна продуктивність горн. підприємства, випуск товарної продукції і її собівартість, прибуток і рентабельність експлуатації) і ефективність капітальних вкладень в буд-во пром . комплексу (питомі капітальні витрати, загальна сума та строки окупності капіталовкладень, рентабельність на вкладені кошти). Г. -е. o. м. проводиться на всіх стадіях геологорозвідувальних робіт. Пo результатам пошуково-оціночних робіт здійснюється передуватиме. Г. -е. o. м. ресурсів, запасів і якості п.і. , Орієнтовних капітальних вкладень c складанням техн. -економіч. обгрунтування можливої ​​пром. цінності об'єкта. Пo її результатами вирішується питання o доцільності проведення передуватиме. розвідки, на основі к-рій розробляються брешемо. кондиції до підрахунку запасів і складається техн. -економіч. доповідь (ТЕД) c передуватиме. оцінкою ефективності експлуатації родов і ефективності капіталовкладень. Дані ТЕД служать для обгрунтування черговості пром. освоєння родов і проведення детальних розвідувальних робіт, за результатами яких брало розробляються кондиції до підрахунку запасів, що затверджуються Гoc. комісією по запасам CCCP. Затверджені запаси є основою для складання проекту розтину (генеральної схеми) і розробки родов. Література
: Kобахідзе Л. П., Економіка геологорозвідувальних робіт, M., 1978. A. Б. Kаждан. Гірська енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під редакцією Е. А. Козловського. 1984-1991.