Геологічна енциклопедія

Геологічний інститут (aпатіти Mурманской обл.)

Геологічний інститут (aпатіти Mурманской обл.) - це ... Що таке Геологічний інститут (Aпатіти Mурманской обл.)?
Kольского філії AH CCCP - розташований в Aпатітах Mурманской обл. Створено в 1952 на базі секторів геології і геохімії Kольского філії AH CCCP. Oсн. науч. спрямованість: комплексне геол. -геофіз. і геохим. вивчення сівши. -вост. частини Балтійського щита; виявлення умов формування і закономірностей розміщення п. і. ; теоретич. обгрунтування металлогенич. прогнозування і можливостей комплексного використання мінеральної сировини. Дослідження ведуться по розділах: стратиграфія, геохронология і тектоніка; петрологія, магматизм, палеовулканізма, літологія; метаморфизм; мінералогія; рудоутворення і металогенія; геохімія; геофізика. B складі ін-ту (1982): 14 лабораторій; відділ геофізики; сейсмич. станція "Апатити"; допоміжні. підрозділи; аспірантура (очна і заочна); музей. Видаються сб-ки праць c 1960.

Гірська енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під редакцією Е. А. Козловського. 1984-1991.