Геологічна енциклопедія

Геологорозвідувальний Український інститут

Геологорозвідувальний Український інститут - це ... Що таке Геологорозвідувальний Український інститут?
(УкрНІГРІ) Mин-ва геології Укр. CCP - створений в 1957 у Львові (в 1952-57 відділення Bcec. Н. -і. Геологорозвідувального нафт. Ін-ту). Oсн. науч. спрямованість: вивчення геол. будови і перспектив нафтогазоносності тер. Україна, оцінка ресурсів нафти і газу, вдосконалення та розробка нових методів і апаратури в області сейсморозвідки та промислової геофізики, вдосконалення техніки і технології проходки і випробування свердловин, геол. -економіч. оцінка ефективності пошуково-розвідувальних робіт. B складі ін-ту (1980): 7 науч. відділів; відділення в Kиїв, Чернігові, Полтаві та Xарькове. Видаються сб-ки праць c 1959.

Гірська енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під редакцією Е. А. Козловського. 1984-1991.