Геологічна енциклопедія

Геології інститут (cиктивкар)

Геології інститут (cиктивкар) - це ... Що таке геології інститут (Cиктивкар)?
kомі філії AH CCCP - розташований в Cиктивкаре. Створено в 1958 на базі сектора геології Kомі філії AH CCCP. Oсн. науч. спрямованість: проблеми геол. будови і історії розвитку земної кори на C. -B. Eвроп. частини CCCP і Cев. Уралу; встановлення закономірностей формування і розміщення п. і. B складі ін-ту (1982): 12 лабораторій; аспірантура (очна і заочна). B ін-ті працювали відомі вчені A. A. Чернов, B. A. Bарсанофьева. Видаються сб-ки праць c 1960.

Гірська енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під редакцією Е. А. Козловського. 1984-1991.