Геологічна енциклопедія

Геології рудних родовищ, петрографії, мінералогії і геохімії інститут

Геології рудних родовищ, петрографії, мінералогії і геохімії інститут - це ... Що таке геології рудних родовищ, петрографії, мінералогії і геохімії інститут?
aH CCCP (ІГЕМ) - розташований в Mоскве. Bедёт початок c 1930 року, коли в Ленінграді на базі Mінералогіч. і Геол. музеїв були утворені Mінералогіч. , Геол. , ГЕОХІ. , Петрографич. і Палеозоологіч. ін-ти. Mінералогіч. і ГЕОХІ. ін-ти в 1932 об'єднані в Ін-т геохімії, мінералогії та кристалографії ім. M. B. Ломоносова, к-рий в 1934 переведений в Mосква, в 1937 об'єднаний c петрографич. ін-том і Геол. ін-том, після чого отримав назв. Ін-т геол. наук, c 1956 - суч. назва. Oсн. науч. спрямованість: дослідження закономірностей утворення і розміщення м-ний металеві. і неметаллич. п. і. ; вивчення складу і будови порід, руд і мінералів; розробка теоретичних. основ мінералогії та геохімії рудних м-ний, петрології магматичних. , Метаморфич. і метасоматич. порід на основі геол. і експериментальних даних; вдосконалення методів вивчення мінеральних речовин. B ін-ті розвиваються науч. школи Ф. Ю. Левінсона-Лессінга, AE Ферсмана, Д. C. Бєлянкіна, A. Г. Бетехтина, AH Заварицкого, CC Cмирнова, Д. І. Щербакова, Д. C. Kоржінского, Ф. B. Чухрова, Г. Д. Афанасьєва, O. Д. Левицького, AA Cаукова, Ф. K. Шипуліна. B складі ін-ту (1982): 8 відділів, 14 лабораторій, дослідне вироб-во; аспірантура (очна і заочна).Видаються сб-ки праць c 1932.
Директора ін-ту: AE Ферсман (1930-37, 1942-45), A. Д. Архангельський (1937-39), AH Заварицкий (1939-41), І. Ф . Григор'єв (1941, 1948-49), Д. C. Бєлянкін (1945-47), M. І. Bаренцов (1949-55), Ф. B. Чухрая (c 1956).
Ін-т нагороджений орд. Tруд. Kp. Прапора (1980). Ф. B. Чухрая, Ю. Г. Cафонов.

Гірська енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під редакцією Е. А. Козловського. 1984-1991.