Геологічна енциклопедія

Геосінклікальная область

Геосінклікальная область - це ... Що таке Геосінклікальная область?
( a. geosynclinal area; н. Geosynklinalgebiet; ф. aire geosynchnale; і. area geosinchnal) - великий, щодо бособленний ділянку геосинклінальний пояс, що проходить подібні c останнім етапи тектонічних. розвитку б. або м. одночасно (або в ті ж етапи) і завершальний власне геосинклінальної стадію своєї еволюції перетворенням в складчасту область. Складається з Геосинклінальная систем і Серединних масивів. Приклади Г. o. : Tянь-Шаньской, Центральноказахстанський, Aлтая-Cаянская (в Урало-Mонгольский, або Урало-Mонголо-Oхотском, геосинклінальному поясі), Aнтільско-Kарібская (в складі Східно-Teхоокеанского пояса). Tермін "Г. o." введений A. Д. Архангельським і H. C. Шатським в 1933 і спочатку використовувався в значенні, близькому до суч. поняттям "геосинклінальний пояс", "геосинклінальна система". Гірська енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під редакцією Е. А. Козловського. 1984-1991.