Гликоли - це ... Що таке Гликоли?
( a. ethylene glycol; н . Glykole; ф. glycols; і. etileno) - двоатомні спирти із загальною формулою с n H 2n (ОН ) 2 . Нижчі Г. - етиленгліколь (ЕГ), діетиленгліколь (ДЕГ), триетиленгліколь (ТЕГ) і пропіленгліколь (ПГ) - прозорі, безбарвні, в'язкі рідини, розчинні у воді. У нафт. і газової пром-сти широко застосовуються як антігідратного інгібітор і абсорбент для осушення газу. З ростом мовляв. маси Г. пружність їх парів знижується. В'язкість водних розчинів Г. зростає зі збільшенням їх концентрації і зменшується з підвищенням темп-ри. Хім. властивості визначаються наявністю в молекулі Г. гідроксильних груп. Г. вступають в реакції, характерні для спиртів. Відносяться до речовин з відносно низькою токсичністю, к-раю знижується з ростом мовляв. маси. Терміни зберігання: для ЕГ 5-12 міс, для ДЕГ 3-6, для ТЕГ 2-6 міс. Осн. властивості Г. дані в табл.


Відновлення концентрацій відпрацьованих Г. проводиться шляхом випаровування води на установках атм. і вакуумної ректифікації, азеотропної відгонки і ректифікації в присутності отдувочного газу. Література : Гликоли і досвід їх застосування в нафтовій і газовій промисловості, М., 1970 (Огляд зарубіжної літератури); Димент О. Н., Казанський К. С., Мірошников А. М., Гликоли і інші похідні окисів етилену і пропилену, М., 1976. А. І. Гриценко.

Гірська енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під редакцією Е.А. Козловського. 1984-1991.