Голгофа - це ... Що таке Голгофа?
Голгофа
височина до З. -З. від Єрусалиму, місце розп'яття Ісуса Христа. Др. -Євро. голгофа - 'лобне місце' , букв, 'череп' , що пов'язують або з формою височини, або з знахідками тут черепів страчених. За християнськими переказами тут же похований Адам.

Географічні назви світу: Топонімічний словник. - М: АСТ. Поспєлов Е. М. 2001.


.