Радянська історична енциклопедія

ГРЕКО-ТУРЕЦЬКІ ДОГОВОРИ 1897 1913 1930 1933 1938.

ГРЕКО-ТУРЕЦЬКІ ДОГОВОРИ 1897 1913 1930 1933 1938. - це ... Що таке ГРЕКО-ТУРЕЦЬКІ ДОГОВОРИ 1897 1913 1930 1933 1938.?

Договір 1897 - укладено 4 дек. в Константинополі після греко-турецької війни 1897. Незважаючи на поразку Греції у війні, за нею залишилася б. ч. Фессалії; ряд важливих стратегія, пунктів переходив до Туреччини. Греція зобов'язана була сплатити Туреччині контрибуцію в 4 млн. Тур. фунтів. Договір 1913 - укладено 14 нояб. в Афінах після 2-ї Балканської війни. Зберігав у силі умови Лондонського мирного договору 1913 відновлював дипломатія, і консульські відносини між двома країнами. Зберігав майнові права і обов'язки тур. пр-ва щодо ж. д., які відходили до Греції: Салонікі- Монастір, Салоніки-Дедеагач, Сх. дорога. Договір 1930 Про дружбу, нейтралітет, примирення і арбітраж - підписаний 30 Жовтня. в Анкарі терміном на 5 років після врегулювання спірних питань, що випливали з греко-тур. конвенції +1923 про обмін населенням, заклюяенной після греко-турецької війни 1919-22. Сторони зобов'язалися не укладати жодних політичне життя. і економіч. угод, спрямованих проти ін. сторони, зберігати нейтралітет, якщо ін. сторона буде вчинено напад, а також створити постійну погоджувальну комісію для вирішення спірних питань. Договір +1933 Про серцевому злагоді - підписаний 14 сент. в Анкарі. Передбачав взаємну гарантію недоторканності кордонів боку, взаємні консультації з усіх їх міжнар.питань. Договір 1938 року, т. Н. Доповнить, договір, - підписаний 27 Квітня. в Афінах після вступу Греції та Туреччини в Балканську Антанту (див. Антанта Балканська). Передбачав збереження озброєння. нейтралітету в разі нападу одного або дек. гос-в на ін. сторону і взаємну консультацію, якщо такий напад відбудеться. Подовжував на 10 років все предшеств. греко-тур. політичне життя. договори. Публ. : Recueil d'Actes internationaux de l'Empire Ottoman, recueillis et publiés par Gabriel effendi Noradounghian, v. 4, P., 1903; Société des nations. Recueil des traités, v. 125, (Lausanne, s. A.); Міжнар. політика новітнього часу в договорах, нотах і деклараціях, сост. Ю. Ключников і А. Сабанін, ч. 1, М., 1925; Міжнар. політика в 1930, собр. і редакт. А. В. Сабанін, М., 1932.

Радянська історична енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. Е. М. Жукова. 1973-1982.