ГУРЖИЙ - це ... Що таке ГУРЖИЙ?

Іван Олександрович (p. 15. IX. 1915) - укр. сов. історик, чл. -корр. АН УРСР (з 1958). У 1941 закінчив іст. ф-т Одеського ун-ту. У 1941-45 знаходився в армії. У 1953 захистив докторську дисертацію, з 1955 - професор, з 1958 - заст. директора Ін-ту історії АН УРСР по науч. частини, з 1961 - одночасно заст. попер. Відділення товариств. наук АН УРСР. Спеціаліст з питань соціально-економіч. і товариств. -політіч. історії України 2-й пол. 18-19 вв. Досліджував проблеми розкладання феод. -крепостніч. системи в с. сільському господарстві, зародження робітничого класу, розвитку промисловості і торгівлі, антіфеод. боротьби селянства і зароджується робітничого класу і т. п. Соч. : Повстання селян в Турбаях (1789-93), К., 1950; Розклад феодально-крiпосніцькоï системи в Сiльському господарствi Украïні першоi половини XIX ст. , К., 1954; Зародження рабiтнічого класу Украïні (кiнець XVIII - перша половина XIX ст.), К., 1958; Боротьба селян i робiтнікiв Украïні проти феодально-крiпосніцького гнiту (з 80-х рокiв XVIII ст. До 1861 р.), К., 1958; Розвиток товарного виробництва i торгiвлi на Украïні (з кiнця XVIII ст. До 1861 р.), К., 1962.

Радянська історична енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. Е. М. Жукова. 1973-1982.