Гейне-Гельдерн - це ... Що таке Гейне-Гельдерн?

(heine-Geldern), Роберт фон (p. 16. VII. 1885) - австр. історик, археолог і етнограф. Автор ряду цікавих, хоча і спірних теорій і гіпотез етногенезу народів Південно-Сх. Азії. Найбільш відома його теорія про існування в Південно-Сх. Азії в неолітіч. епоху 3 великих культур, розрізнялися гл. обр. по найбільш поширених форм кам. сокир ( "валикових", "плечікових", "4-гранних" в перерізі). Носії кожної з цих культур (відповідно Негріто-меланезійський, Аустрія-азіатський, аустронезійскій етнопласти) мали певну область розповсюдження і зв'язку з культурами Океанії. За Г. -Г. зона поширення культури "4-гранних" топо- рів свідчить, що прабатьківщиною протоіндонезійцев був Південно-Зап. Китай. Роботи кит. археологів показують неспроможність виділення зон поширення сокир. Цікаві теорії Г. -Г. про "доарийские" заселення Індії зі сходу і "деривативних" (як відгалуження) поширенні Індонезії. позовква в країнах Індокитаю. Соч. : Gibt es eine austroasiatische Rasse? , В сб. : Archiv für Anthropologie, Neue Folge, Bd 18, Braunschweig, 1921; Urheimat und früheste Wanderungen der Austronesier, "Anthropos", 1932, Bd 27, H. 3-4; The archaeology and art of Sumatra, в кн. : Loeb E. M., Sumatra, its history and people, W., 1935; Prehistoric research in the Netherlands Indies, в кн. : Science and scientists in the Netherlands Indies, N. Y., 1945; Some problems of migration in the Pacific, в кн. : Kultur und Sprache, hrsg. v. W. Koppers. W., 1952; Research on Southeast Asia: problems and suggestions, "American Anthropologist", 1946, April.Г. Г. Стратановіч. Москва. Літ. : Народи Австралії і Океанії, М., 1956, c. 357-59.

Радянська історична енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під ред. Е. М. Жукова. 1973-1982.