Гистограмма - це ... Що таке Гістограма?
- фігура, що виходить на площині, де введені декартові координати і по осі абсцис відкладені групувати спостереження, а по осі ординат - число відповідних спостережень. Верхня частина контуру Г. є статистичний аналог щільності розподілу ймовірностей.