Геологічна енциклопедія

Гідродинамічний взаємодія пластів

Гідродинамічний взаємодія пластів - це ... Що таке Гідродинамічний взаємодія пластів?
( a. hydrodynamic intercommunion of seams; н. hydrodynamische Wechselwirkung zwischen der Erdolschichten; ф. interaction hydrodynamique des couches petroliferes; і. intercomunicacion hidrodinamica de capas petroliferas) - перерозподіл тиску в сполучених (по лініях тектонічних. порушень, бурових свердловинах, зонам злиття і ін.) нефтегазоводоносних пластах. Інтенсивність Г. в. п. залежить від протяжності, товщини, колекторських властивостей пластів і ін. Г. в. п. може впливати на режим нафт. (Газових) м-ний. Запас пластової енергії продуктивного пласта при наявності гидродинамич. взаємодії з ін. пластами підвищується. Г. в. п. визначається при гідрогеол. і гидродинамич. дослідженнях. Література : Корценштейн В. Н., Методика гідрогеологічних досліджень нафтогазоносних районів, 2 видавництва. , M., 1976.

Гірська енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під редакцією Е. А. Козловського. 1984-1991.