Геологічна енциклопедія

Гідрогеологічний басейн

Гідрогеологічний басейн - це ... Що таке Гідрогеологічний басейн?
( a. hydrogeologic basin; н. hydrogeologisches Becken; ф. bassin hydrogeologique; і. cuenca hidrogeologica), басейн підземних вод, - елемент підземної гідросфери, виділений по положенню геол. -структурних кордонів разл. типу і порядку, гидродинамич. кордонів (вододілів) потоків підземних вод на основі єдності їх формування і поширення ресурсів (запасів).
Розрізняють Артезіанські басейни, бас. грунтових, тріщинних вод і бас. підземного стоку. Басс. грунтових вод - система потоків ґрунтових вод, виділена по положенню гидродинамич. кордонів або меж поширення відкладень потужність. стратиграфо-литологич. комплексу (напр., бас. ґрунтових вод Кулундинской аллювиальной рівнини). В межах басс. грунтових вод для захисту кар'єрів від води проходять дренажні траншеї в комплексі з відкритим водовідливом, голкофільтровими установками; для запобігання виснаженню водних ресурсів споруджують барражних завіси. На підземну розробку ґрунтові води істот. впливу не роблять. Басс. тріщинних вод - гідрогеол. масив тріщинних ґрунтових і тріщини-жильних вод, виділений по положенню геолого-структурних кордонів, або частина масиву, обмежена по положенню вододілів потоків підземних вод (напр., система бас. тріщинних вод Балтійського кристалічних. щита). Ведення підземних розробок в межах басс.тріщинних вод ускладнюється великими водопритоками (іноді проривами), дебіт до яких визначається ресурсами тріщинних вод і джерел живлення. Захист шахтних стволів від тріщинних вод здійснюється тампонуванням (цементація, глінізація), а при невеликих ресурсах - системою водопонижающих свердловин. При захисті підготує. виробок від тріщинних вод (при великих ресурсах) застосовується система водопонижающих свердловин в комплексі з шахтним водовідливом, при малих ресурсах шахтні води відводяться по канавах в водозбірники для подальшої перекачування на поверхні. Басс. підземного стоку - система потоків підземних вод (геогідродінаміч. система, природна гидродинамич. система) із загальним напрямком руху підземних вод, що визначаються положенням осн. базису стоку (дренування), обмежена в плані вододілами стоку одного порядку. У розрізі положення ниж. кордони системи визначається глибиною дренирующего впливу осн. базису стоку. Розробка в межах басс. підземного стоку ускладнюється значить. водопритоками, для запобігання яких брало застосовують всі способи дренажу; для охорони водних ресурсів споруджують барражних завіси на шляху руху потоку підземних вод. В. А. Всеволожский, М. С. Газізов.

Гірська енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під редакцією Е. А. Козловського. 1984-1991.