Геологічна енциклопедія

Гідрогеологічний прогноз

Гідрогеологічний прогноз - це ... Що таке Гідрогеологічний прогноз?
( a. hydrogeologic forecast; н. hydrogeologische Prognose; ф. prevision hydrogeologique, pronostic hydrogeologique ; і. pronosticos hidrogeologicos) - науково обгрунтоване передбачення гідрогеол. процесів, явищ і їх змін, що відбуваються під впливом природ. і мистецтв. чинників. Г. п. Включає встановлення закономірностей формування, розміщення, руху, накопичення, розвантаження підземних вод і подальшу екстраполяцію встановлю. закономірностей в просторі і в часі. Виконуються довгострокові і короткострокові Г. п. Для оцінки ступеня зміни природ. режиму підземних вод в межах м-ня або бас. важливі довгострокові Г. п., т. к. зміни в природі протікають довгих. час; для оцінки зміни режиму в межах горн. відведення найбільше значення мають короткострокові прогнози, оскільки зміни при цьому відбуваються слідом за посування фронту горн. робіт. Залежно від специфіки прогнозованого процесу і ступеня гідрогеол. вивченості передбачаються водо припливом в горн. вироблення, параметри депресійних лійок, що утворюються при водозниження або водовідливу в період стр-ва шахт (кар'єрів) і експлуатації м-ний, робота водозаборів, природ. і мистецтв. режим підземних вод, підтоплення, підпори підземних вод в зонах впливу гідротехн. і іригаційн. споруд, зміна елементів водного балансу під впливом діяльності людини тощо.Важливим етапом Г. п. Є вибір екстраполіруемих ознак і виду функцій, адекватних динаміці досліджуваного гідрогеол. процесу. Методи Г. п. Різноманітні і залежать від мети, вивченості, техн. оснащеності, теоретич. розробленості закономірностей прогнозованих процесів, можливостей математичного. обробки. Найбільш поширені методи картування, аналитич. гидродинамич. розрахунків, математичного. моделювання та електрогідродінаміч. аналогій. Приклади великих Г. п. - прогнози водопритоков в горн. вироблення на родов п. і. зі складними гідрогеол. умовами: Міргалімсай, КМА, Кривбас; нестаціонарного режиму підземних вод в зонах впливу водосховищ на pp. Волга, Дніпро, Або; експ. режиму підземних вод в Москві, Харкові, Києві, Алма-Аті, Мінську та ін. Г. п. дозволяють розробляти науково обґрунтовані заходи щодо раціонального використання ресурсів підземних вод, охорони навколишнього середовища при проектуванні і стр-ві горн. підприємств, експлуатації м-ний п. і. і т. п. Література : Прогноз водопритоков в гірничі виробки і водозабори підземних вод в тріщинуватих і закарстованих породах, М., 1972; Ковалевський В. С., Умови формування і прогнози природного режиму підземних вод, М., 1973; Коноплянцев A. A., Семенов С. М., Прогноз і картування режиму ґрунтових вод, М., 1974. У. М. Ахмедсафін. З. М. Шапіро, В. Ф. Шлигін.

Гірська енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під редакцією Е. А. Козловського. 1984-1991.