Геологічна енциклопедія

Гідрогеологічна зйомка

Гідрогеологічна зйомка - це ... Що таке Гідрогеологічна зйомка?
( a. hydrogeologic surveying; н. hydrogeologische Aufnahme; ф. leve hydrogeologique; і. levantamiento hidrogeologico) - комплекс польових досліджень, проведених для вивчення і картування підземних вод. При Г. с. визначають: водоносність порід, їх фильтрац. властивості, поширення, вік і умови залягання водоносних комплексів, їх потужність, умови харчування і розвантаження; хім. склад, кількість, умови використання вод, їх роль в розробці м-ний п. і. , Стр-ві разл. споруд; стан охорони підземних вод від виснаження і забруднення. Г. с. включає гідрогеол. ( см. Гідрогеологічне випробування), геол. , Геофиз. і ГІДРОХІТ. дослідження; використовує також дані аерофотознімань, геол. служби шахт і кар'єрів в р-ні дослідження, картіровочние і пошукових свердловин, шурфів, расчисток. Залежно від детальності Г. с. підрозділяється на три категорії: дрібномасштабні (1: 1 000 000 - 1: 500 000), середньомасштабні (1: 200 000 - 1: 100 000) і великомасштабну (1: 50 000 і більше). Дрібномасштабна зйомка проводиться в слабоізученних в гідрогеол. відношенні р-нах з метою визначення перспектив освоєння отд. великих тер. , Загальної характеристики (кількостей. І якостей.) Підземних вод, встановлення осн. регіональних закономірностей їх залягання, харчування, руху, накопичення і розвантаження, пошуку м-ний підземних вод. При середньомасштабні Г. с. здійснюється більш детальне картування водоносних горизонтів, додатково з'ясовуються зональність, режим, хімізм підземних вод, взаємозв'язок з поверхневими водами, проводиться регіональна оцінка експ.ресурсів. Матеріали середньомасштабні зйомки є основою для проектування розвідувальних робіт на воду і передуватиме. оцінки обводнення м-ний п. і. Великомасштабна Г. с. застосовується для вирішення спец. задач, пов'язаних з детальною розвідкою, підрахунком запасів підземних вод (госп. -пітьевих, техніч., мінеральних) і водопостачанням, оцінкою водопритоков в горн. вироблення, проектуванням водосховищ і каналів, водозахисних споруд на шахтах і кар'єрах, меліорацією земель і т. д. Відрізняється вона більшою дробностью розчленування гідрогеол. розрізу і детальністю вивчення підземних вод. В результаті зйомок разл. масштабів складаються Гідрогеологічні карти з пояснить. записками. Література : Методичний посібник з гідрогеологічної зйомці масштабів 1: 1 000 000 - 1: 500 000 і 1: 200 000 - 1: 100 000, М., 1961; Методичний посібник з виробництва гідрогеологічної зйомки в масштабах 1: 50 000 і 1: 25 000, М., 1962. Гірська енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під редакцією Е. А. Козловського. 1984-1991.