Геологічна енциклопедія

Гідромонітора розробка

Гідромонітора розробка - це ... Що таке гідромонітора розробка?
( a. hydraulic mining; н. Wasserstrahlgewinnung; ф. abattage a l'aide du monitor hydraulique; і. arranque con monitor hidraulico) - ведення гірничих робіт за допомогою руйнування породного масиву струменем води гідромонітора; осн. спосіб гідромеханізації. Г. р. проводиться з гідравлічні. врубообразованіем (подрезкой) або без нього.
Г. р. горн. порід на відкритих горн. роботах здійснюється зустрічним, попутним і попутно-зустрічним забоєм. При розмиванні уступу зустрічним забоєм (найбільш поширений спосіб) напрямку руху струменя гідромонітора і потоку утворюється гідросуміші протилежні. Відстань від гідромонітора без дистанційного керування (встановлюється на ниж. Майданчику уступу) до забою, за умовами безпечного ведення робіт, - 0, 8-1, 2 висоти уступу. При Г. р. попутним забоєм напряму польоту струменя гідромонітора (встановлюється на верх. майданчику уступу) і потоку гідросуміші збігаються. Розмив попутно-зустрічним або боковим забоєм ведеться при щільних, трудноразмиваемих породах і високих уступах. Г. р. гідромоніторно- землесосними установками здійснюється заходками. Висота уступу при Г. р. вибирається з урахуванням досягнення макс. продуктивності гідромонітора по породі і змінюється для пор. умов від 15 до 20 м (в залежності від продуктивності гідромонітора по воді і тиску струменя), в отд. випадках від 20 до 35 м (кар'єри КМА).Макс. допустима відстань від гідромонітора до забою і ширина гідромоніторного забою приймаються з урахуванням використання для розмиву ефективної частини струменя. Напр. , При розробці глинистих порід струменем з напором у насадки 78-118 кПа ширина гідромоніторного забою 20-25 м. Вода до гідромонітором подається з водойми насосами. Розмита порода з водою від забою по майданчику уступу або канаві надходить в зумпф, звідки ґрунтовим насосом перекачується по трубопроводу до місця укладання. При сприятливому рельєфі може бути застосоване самопливне гідротранспортування розмитою породи. Для підтікання гідросуміші від вибою до зумпфа в процесі Г. р. на робочому майданчику уступу залишається похилий шар несмитой породи (Недом). При веденні робіт по покрівлі п. І. Недом забирається бульдозером або екскаватором в навал. Прибирання недомива струменем води вимагає великої питомої витрати води, що різко знижує ефективність Г. р.
Інтенсивність розмиву (характеризується обсягом породи, що розробляється за допомогою 1 м 3 води) зростає при зменшенні зв'язності породи, збільшенні висоти уступу (до певної межі), витрати води через гідромонітор, при підвищенні компактності струменя, зменшенні відстані від гідромонітора до забою (до допустимого значення). Необхідна величина контактного тиску і висота уступу визначають параметри (напір і питома витрата води) Г. р. (Табл. 1).


Для інтенсифікації розмиву щільних порід виконують спец. заходи: передуватиме, розпушування породи екскаваторами, бульдозерами, за допомогою буропідривних робіт, водо-насиченням і ін. Порода екскаватором або бульдозером подається в навали, к-які змиваються струменем гідромонітора в зумпф.Після буропідривних робіт порода, розпушений в масиві і частково завалена, розмивається струменем води.
В умовах, придатних для застосування гідромеханізації, продуктивність праці при Г. р. в 2-2, 5 рази вище, а собівартість в 1, 5-2 рази нижче, ніж при екскаваторної розробці з вивезенням порід колісним транспортом. Найбільший обсяг застосування Г. р. - при розробці вугільних м-ний (табл. 2).


Для Г. р. вугілля (зазвичай з фортецею f до 1, 3) в умовах гідрошахт використовуються струмені води, що формуються в гідромоніторних насадках діаметром 16-32 мм під тиском до 12 МПа. Вугілля в при поверхневому шарі масиву руйнується в результаті додатка гидродинамич. навантаження до майданчика контакту струменя з забоєм. Продуктивність гідромонітора (маса вугілля, відбивався в одиницю часу) при Г. р. на очисних роботах зазвичай не менше 20 т / год, на підготовчих - не менше 10-12 т / год. Питома витрата води, згідно з умовами гідротранспорту і гідропідйому пульпи, не перевищує 3-5 м 3 / т. Розширення сфери застосування Г. р. (На вугілля з f до 2, в'язкі, слаботрещіноватие), підвищення ефективності цього способу руйнування досягаються вдосконаленням існуючого гідравлічні. обладнання (напр., підвищенням тиску гідромоніторних струменів до 30 МПа і витрати води до 500 м 3 / ч), створенням нових методів і засобів Г. р. (Гідроімпульсатори і імпульсні водомети).
Переваги Г. р. : Поточность технол. процесів; відносно невелику вагу і простота обладнання; висока продуктивність праці.
Недоліки: залежність ефективності Г. р. від характеру розробляються р п.; значить. енергоємність; сезонність робіт. Подальше вдосконалення Г.р. пов'язане із застосуванням потужного високопроизводит. обладнання з автоматичним. керуванням і розвитком способів, в яких брало поєднуються гідравлічні та ін. види розробок.
За кордоном Г. р. застосовується при видобутку фосфоритів (США), олова (Малайзія), уранової руди (ПАР), вугілля (КНР і ін.) і ін. Г. П. Ніконов, І. А. Кузьмич.

Гірська енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під редакцією Е. А. Козловського. 1984-1991.