Гіперстен - це ... Що таке гіперстен?
[s q έn o V (Стенос) - сила, по більшій тв. в порівнянні з роговою обманкою] - м-л, (Fe, Mg) 2 [Si 2 O 6 ]. Проміжний член ізоморфної серії ромб. пироксенов: енстатіт - ферросіліт (Fs). Содер. Fs 30-50%. Домішка Mn. рідше Al, Ti. Габ. призм. , Таблитчатий. Зелений до буро-чорного. Бл. скляний. Уд. в. 3, 3-3, 5. В норитах, чарнокітів, гранулито, гнейсах, рідко в трахітами, андезиту. Різне. : Феррогіперстен, содер. 50-70% Fs, мангангіперстен.

Геологічний словник: в 2-х томах. - М.: Недра. За редакцією К. Н. Паффенгольца і ін.. 1978.