ІДДІНГСІТ - це ... Що таке ІДДІНГСІТ?
- продукт зміни олівіну. Склад мінливий. Червоно-коричневий. Хоча здається гомогенним речовиною, але є сумішшю монтмориллонита і хлориту з домішкою гетиту, кварцу.

Геологічний словник: в 2-х томах. - М.: Недра. За редакцією К. Н. Паффенго