Географічна енциклопедія

Інтенсифікація сільського господарства

Інтенсифікація сільського господарства - це ... Що таке інтенсифікація сільського господарства?
інтенсифікація сільського господарства
забезпечення зростання виробництва сільськогосподарської продукції за рахунок додаткових, послідовно здійснюваних капітальних вкладень в розрахунку на одиницю земельної площі, а також за рахунок використання досягнень науково-технічно го прогресу. Одна з форм розширеного відтворення в сільському господарстві і осн. шлях його розвитку в умовах сучасного великого с. -х. виробництва. Збільшення виробництва продукції відбувається не за рахунок розширення посівних площ, як при екстенсивному господарюванні, а шляхом підвищення родючості грунту, поліпшення сортових якостей с. -х. рослин і продуктивних якостей с. -х. тварин, а також за рахунок використання інших чинників, що забезпечують зростання врожайності с. -х. культур і продуктивності с. -х. тварин (механізація, хімізація, меліорація і т. п.).

Географія. Сучасна ілюстрована енциклопедія. - М.: Росмен. За редакцією проф. А. П. Горкіна. 2006.


.