Геологічна енциклопедія

КОЕФІЦІЄНТ ВНУТРІШНЬОГО ТЕРТЯ

КОЕФІЦІЄНТ ВНУТРІШНЬОГО ТЕРТЯ - це ... Що таке КОЕФІЦІЄНТ ВНУТРІШНЬОГО ТЕРТЯ?
- кутовий коеф. , Що виражає залежність опору зрушенню п. Від нормального тиску. Умовно вважається показником сил тертя між частинками п. Для піщаних п. Змінюється в межах 0, 25 - 0, 60, для глинистих - 0, 15 - 0, 35.

Геологічний словник: