ІЗОАНОМАЛИ - це ... Що таке ІЗОАНОМАЛИ?
- лінії рівних відхиленні даної величини від її значень, прийнятих нормальними. Залежно від природи ФПЗ. поля можуть бути ізоаномали сили тяжіння, величини теплового потоку і ін.

Геологічний словник: в 2-х томах. - М.: Н