Ізотопів - це ... Що таке ізотопи?
- атоми хім. елемента, що володіють різними масовими числами, але мають однаковий заряд атомних ядер і тому займають одне місце в періодичній системі Менделєєва. Атоми різних ізотопів одного і того ж хім. елемента відрізняються за кількістю нейтронів, що