КАДВАЛДЕРІТ - це ... Що таке КАДВАЛДЕРІТ?
[по фам. Кадвалдер] - м-л, Аl (ОН) 2 Сl • 4H 2 O. Агр. зернисті. Лимонно-жовтий. Бл. скляний. Уд. в. 1, 66. З галітом в сульфатних родов.

Геологічний словник: в 2-х томах. - М.: Недра. За редакцією К. Н. Паффенгольца і ін.. 1978.