ЛaMБІНА - це ... Що таке ЛAMБІНА?
- невелике озерце, часто зустрічається в холмисто-моренних обл. і в обл. основної морени (Карелія, Кольський півострів).

Геологічний словник: в 2-х томах. - М.: Недра. За редакцією К. Н. Паффенгольца і ін.. 1978.