Латгале - це ... Що таке Латгале?
Латгале
Латгалія, істор. обл. в сх. Латвії. Назва Латгале від lat 'латиші' і gals, gale 'кінець, край, місцевість' , т. Е. 'земля латишів' , звідки етнонім латгали (в рос. літописах латигола, летьгола) . Див. також Видземе. Географічні назви світу: Топонімічний словник. - М: АСТ. Поспєлов Е. М. 2001.

Латгале
Латгалія
, одна з 4 історичних обл. Латвії , займає її сх. ч. Економічно найменш розвинена ч. країни: розвиток почалося пізніше, ніж в ін. історичних обл. , Кріпосне право скасоване лише в 1861 р (на півстоліття пізніше, ніж в зап. Ч. Латвії). Головні міста - Даугавпілс , Резекне . Словник сучасних географічних назв. - Єкатеринбург: У-Факторія. Під загальною редакцією акад. В. М. Котлякова. 2006.

.