Геологічна енциклопедія

ЗАКОН щільній упаковці (Крісталлохимічеськая)

ЗАКОН щільній упаковці (Крісталлохимічеськая) - це ... Що таке ЗАКОН щільній упаковці (Крісталлохимічеськая)?
- полягає в тому, що будівельні одиниці кристалів - атоми, іони - прагнуть до найбільш щільному заповненню простору. Відомі два способи укладання куль по З. п. У. з максимальним заповненням простору, рівним 74, 05%, - кубічний і гексагональний. У таких уп