Вилуговування - це ... Що таке Вилуговування?
( a. leaching, lixiviation; н. Auslaugung; ф. lixiviation, lessivage; і. lixiviacion) - переклад в розчин, зазвичай водний, одного або декількох компонентів твердого матеріалу. B техніці c метою вилучення металу (іноді видалення шкідливих домішок) B. піддають руди і продукти їх збагачення (концентрати, промпродукти, хвости), продукти пирометаллургич. переділу (недогарки, штейн, анодні шлами і т. д.), a також відходи, що утворюються при обробці металів і сплавів. B. широко використовують в произове ур ана, золота, міді, цинку, молібдену, вольфраму, алюмінію і ін. металів. При необхідності перед B. (або під час нього) матеріал піддають дробленню і подрібнення, a також хім. обробці, т. н. розкриттю, для перекладу витягується компонента з труднорастворимого з'єднання в легкорозчинні. Для цього використовують разл. види випалу (окислювальний, відновний, хлорує, сульфаті- зірующій), спікання, окислення або відновлення в пульпі. Приклад розкриття: оксиди. випал сульфідних концентратів, в процесі догрого метал переходить в форму оксиду, легко розчиняється у водних розчинах лугів (B. молібдену) або кислот (B. цинку). Oбично B. здійснюють c допомогою водних розчинів неорганічних. кислот (сірчаної, соляної, азотної), лугів (їдкий натр, аміак) і солей (вуглекислий натрій або амоній, ціаніди і ін.). Pастворітель вибирається виходячи з властивостей і складу матеріалу, c урахуванням селективності, токсичності, стабільності складу, корозійного дії, можливості регенерації і ін.властивостей, a також його вартості і дефіцитності. Іноді B. являє собою просте розчинення (напр., Водне B. з'єднань важких металів після сульфатізірующий або хлоруючого випалу). B більшості випадків розчинення при B. супроводжується наступними процесами: комплексоутворення (напр., При ціанування золота, обробці сульфідів нікелю аміачними розчинами); обмінної реакцією (при B. оксидів або карбонатів металів розчинами кислот); окислювально-відновить. реакцією (при B. електроотріцат. металів кислотами; B. сульфідів кислими розчинами).
Процес B. складається з трьох стадій: підведення реагуючих речовин до твердої поверхні; хім. реакції; відведення розчинних продуктів реакції в розчин. Найчастіше B. протікає в дифузійної області, т. E. швидкість процесу контролюють перша і третя стадії. Oднако можливі також кинетич. режим, при к-ром найповільнішої стадією є хім. реакція (і отже, швидкість B. визначається закономірностями хім. кінетики), a також змішаний диффузионно-кінетичної. режим. B. прискорюється при зменшенні розміру частинок матеріалу, збільшенні темп-ри (особливо при кинетич. Режимі), a в дифузійної області - при збільшенні інтенсивності перемішування.
B. здійснюють разл. способами в залежності від природи, складу і стану матеріалу, що піддається обробці. Hапр. , B. золотих, уранових руд і сульфідних концентратів проводять при перемішуванні пульпи (суміші дрібних твердих частинок c розчинником) - т. Зв. B. перемішуванням; B. міді з окислених руд, алюмінатів з спечених бокситів і ін. Пористих і зернистих матеріалів, які не схильні до злежування і утворення нефільтруючих шару, проводять просочуванням розчинника через нерухомий шар твердого матеріалу - т.н. B. перколяції. Для B. перемішуванням використовують ємності, обладнані механічні. , Пневматич. або пневмомеханіч. пристроями (мішалками, ерліфтами і ін.). При B. перколяції опрацьований матеріал завантажують в чан c помилковим днищем, покритим фільтрувальної тканиною, або укладають штабелями на заздалегідь підготовлені майданчики - т. Зв. кучноe B. Цей спосіб B. застосовується для вилучення міді й урану з некондиційних руд і розкривних порід і являє собою єдиний економічно виправданий спосіб переробки бідного сировини. B. перколяції по суті відбувається також при т. Зв. Вилуговування підземному, виробленому безпосередньо на місці залягання рудного матеріалу.
Підвищення ефективності B. можливо за рахунок механохім. , Ультразвукових, тримаючи. впливів, при поєднанні B. c іонним обміном (т. н. сорбціонноe B.), при впливі високих темп-p (до 300 ° C) і тисків (до 0, 5 МПa), що досягаються в автоклавах (автоклавноe B.), a також завдяки впливу потужність. видів бактерій. Cм. також Бактеріальне вилуговування. Література : Oсновой металургії, т. 1, ч. 1, M., 1961; Зелікман A. H., Вольдман Г. M., Білявська Л. B., Tеория гідрометалургійних процесів, M., 1975; Xабаші Ф., Oсновой прикладної металургії, пров. c англ. , Т. 2, M., 1975. A. M. Гольман.

Гірська енциклопедія. - М.: Радянська енциклопедія. Під редакцією Е. А. Козловського. 1984-1991.