Геологічна енциклопедія

ЛІНІЯ магістральних

ЛІНІЯ магістральних - це ... Що таке ЛІНІЯ магістральних?
- 1. Опорна лінія при детальних геол. , Геологопоїськових і геохим. дослідженнях. 2. Найбільш протяжна лінія, на якій зосереджені пошукові або розвідувальні виробки - канави, шурфи, свердловини та ін. Зазвичай закладаються хрестом простягання р п. Або тел