Маастрихт - це ... Що таке Маастріхт?
Див. Маастрихтський ярус.

Геологічний словник: в 2-х томах. - М.: Недра. За редакцією К. Н. Паффенгольца і ін.. 1978.