МАККЕЙІТ - це ... Що таке МАККЕЙІТ?
[по фам. Маккей] - м-л, Fе 2 [Тео 3 ] 3 · ХН 2 Про. ТЕГРА. Габ. короткопрізм. Світлий оливково-зелений до коричнево-зеленого. Бл. скляний. Тв. 4, 5. Уд. в. 4, 8. У з. оксиди. з еммонсітом, блейкеітом, телуриту, алунитом, баритом, самородним Ті, піритом.

Геологічний словник: в 2-х томах. - М.: Недра. За редакцією К. Н. Паффенгольца і ін.. 1978.