Геологічна енциклопедія

МАКРОФАЦІІ річкові,

МАКРОФАЦІІ річкові, - це ... Що таке МАКРОФАЦІІ річкові,?
Рухин, 1961, - представлені мезофаціямі: 1) рівнинних річок, до яких відносяться руслових, заплавні і старовинні фації (в тому числі і фації боліт і торф'яні); 2) гірських річкових долин, серед яких поширені переважно руслових фацій. М. р. представлені різноманітними отл. в залежності від рельєфу навколишньої місцевості і швидкості течії в річці. У деяких річкових отл. зустрічаються залишки прісноводних або наземних тварин і рослин. Площа поширення М. р. може бути дуже значна. М. р. поєднуються з ін. континентальними фациями, особливо часто з дельтовими і озерно-болотними.

Геологічний словник: в 2-х томах. - М.: Недра. За редакцією К. Н. Паффенгольца і ін.. 1978.