Геологічна енциклопедія

ІНТСНСІВНОСТЬ намагнічених

ІНТСНСІВНОСТЬ намагнічених - це ... Що таке ІНТСНСІВНОСТЬ намагнічених?
- уст. син. терміна намагніченість (J).

Геологічний словник: в 2-х томах. - М.: Недра. За редакцією К. Н. Паффенгольца і ін.. 1978.