Геологічна енциклопедія

КАРТА прогнозних

КАРТА прогнозні - це ... Що таке КАРТА прогнозних?
- показує прогнозні висновки про можливе знаходження ще невиявлених перспективних рудоносних площ і м-ний і рекомендації для спрямування подальших геологопоїськових робіт. Вперше термін К. п. Був застосований Архангельським в кінці 30-х рр. Він вважав, що