Географічна енциклопедія

Карта промисловості

Карта промисловості - це ... Що таке карта промисловості?
карта промисловості
відображає розміщення промислового виробництва, чинники і умови його розвитку, взаємодія з навколишнім середовищем. Може становити окрему галузь виробництва (галузева карта), комплексну характеристику промисловості (загальнопромислова карта), промислове районування або історію розвитку промисловості (етапи індустріалізації). Виділяють карти промислові их пунктів, вузлів і р-нів, прогнозу розвитку промисловості, проведення заходів з охорони навколишнього середовища від промислового забруднення та ін.


Фрагмент карти промисловості

Географія. Сучасна ілюстрована енциклопедія. - М.: Росмен. Під редакцією проф. А. П. Горкіна. 2006.


.