Геологічна енциклопедія

КАРТА ПАЛЕОСТРУКТУРНАЯ

КАРТА ПАЛЕОСТРУКТУРНАЯ - це ... Що таке КАРТА ПАЛЕОСТРУКТУРНАЯ?
структурна карта, що показує в горизонталях поверхню покрівлі або підошви умовно обраного пласта або горизонту для певної епохи.

Геологічний словник: в 2-х томах. - М.: Недра. За редакцією К. Н. Паффенгольца і ін.. 1978.