Геологічна енциклопедія

МАТЕРІАЛЬНИЙ БАЛАНС нафтоутворення,

МАТЕРІАЛЬНИЙ БАЛАНС нафтоутворення, - це ... Що таке МАТЕРІАЛЬНИЙ БАЛАНС нафтоутворення,?
Неручев, 1962, 1969, - в межах ізольованого бас. (Западини), що характеризується повною автономністю процесів нефтеобразования, міграції та акумуляції нафти, повинен дотримуватися матеріальний баланс нафтових вуглеводнів. Кількість утворилися нафтових вуглеводнів в материнських породах (Про вих ) має дорівнювати сумі кількостей залишкових сінгенетічних вуглеводнів в материнських п., Міграційних вторинних вуглеводнів в облог. п. (Про Мігро ) і в пластових водах і вуглеводнів в нафтових покладах (Про акк ), т. е. Про вих = О ост + + про Мігро + про акк , звідси кількість нафти в покладах: про акк = о вих - про ост - Про Мігро . Оскільки кількість нафтових вуглеводнів, які емігрували з материнських п., Так само Про ем = О вих - Про ост = , де до - коеф. нафтовіддачі материнських п., то

. Таким чином, метод вивчення матеріального балансу нефтеобразования вже на першому етапі регіональних робіт при наявності відповідних геохим. даних дозволить приблизно оцінити сумарну величину можливих прогнозних запасів нафти.

Геологічний словник: в 2-х томах. - М.: Недра. За редакцією К. Н. Паффенгольца і ін.. 1978.