Географічна енциклопедія

Медико-географічна карта

Медико-географічна карта - це ... Що таке медико-географічна карта?
медико-географічна карта
відображає вплив середовища на здоров'я людини, закономірності поширення хвороб і епідемій, а також організацію охорони здоров'я . Карти нозоареалов (ареалів хвороб) показують їх виникнення, динаміку в часі і переміщення в просторі. Карти медико-географічного районування та оцінки тер. характеризують навколишнє середовище, окремі її компоненти і соціально-побутові умови по їх впливу на захворюваність населення. Важливу роль відіграють прогнозні і рекомендаційні медико-географічні карти, які дають уявлення про можливі зміни медико-географічної ситуації і намічають заходи щодо оздоровлення території. Іноді медико-географічні карти доповнюють показом мережі лікувальних і санітарних установ, санаторіїв, будинків відпочинку.

Географія. Сучасна ілюстрована енциклопедія. - М.: Росмен. За редакцією проф. А. П. Горкіна. 2006.


.