Геологічна енциклопедія

Металогенією РЕГІОНАЛЬНА

Металогенією РЕГІОНАЛЬНА - це ... Що таке металогенією РЕГІОНАЛЬНА?
- частина металогенії, що виявляє закономірності розміщення м-ний корисних копалин у зв'язку з геол. історією (в часі) і з геол. будовою (в просторі) рудоносних площ як в загальному вигляді, так і стосовно узагальнених типів регіонів (М. р. Уралу, Сb СРСР