Геологічна енциклопедія

Метаморфізму каустичної

Метаморфізму каустичної - це ... Що таке метаморфізму каустичної?
- різні. термального метаморфізму, що відбувається при контактному впливі на п. розплавлених магми. мас або при підземних пожежах. Відбуваються при цьому зміни п. Виражаються в їх оплавленні, осклування, випалюванні, спіканні або обвуглюванні. Вони свідча