МЕТОД КП - це ... Що таке МЕТОД КП?
- метод комбінованого профілювання. Див. електропрофілювання.

Геологічний словник: в 2-х томах. - М.: Недра. За редакцією К. Н. Паффенгольца і ін.. 1978.