Геологічна енциклопедія

МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ АБСОЛЮТНОГО ВІКУ аргонових активаційними

МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ АБСОЛЮТНОГО ВІКУ аргонових активаційними - це ... Що таке МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ АБСОЛЮТНОГО ВІКУ аргонових активаційними?
- використовується гл. обр. для визначення віку дуже молодих калпйсодер. п. і м-лов (1 млн. років і молодше). Содер. радіогенного аргону (Аг 40 ) в них кількісно визначається по наведеної активності Аr 41 , отриманої в результаті