Геологічна енциклопедія

МЕТОД ГОЛОВНИХ КОМПОНЕНТ

МЕТОД ГОЛОВНИХ КОМПОНЕНТ - це ... Що таке МЕТОД ГОЛОВНИХ КОМПОНЕНТ?
- сукупність прийомів, що дозволяють виділити провідні чинники варіації досліджуваних випадкових величин. Заснований на знаходженні власних чисел і власних векторів кореляційної матриці з наступним зважуванням компонентів власних векторі