Геологічна енциклопедія

МЕТОД ОБЕРТАННЯ КРИСТАЛА

МЕТОД ОБЕРТАННЯ КРИСТАЛА - це ... Що таке МЕТОД ОБЕРТАННЯ КРИСТАЛА?
- спосіб отримання дифракційної картини, що виникає в монокристалі, що обертається близько заданого напрямку при опроміненні монохроматичними рентгеновимі променями. Плівка, на якій фіксується дифракційна картина, називається рентгенограммой обертання. В