Геологічна енциклопедія

МІКРООРГАНІЗМИ психрофільні

МІКРООРГАНІЗМИ психрофільні - це ... Що таке МІКРООРГАНІЗМИ психрофільні?
- країни, що розвиваються при низьких температурах середовища. Описані випадки розвитку М. п. При температурі, близькій до 0 ° С.

Геологічний словник: в 2-х томах. - М.: Недра. За редакцією К. Н. Паффенгольца і ін.. 1978.