Геологічна енциклопедія

Мінеральна РІЗНИЦЯ,

Мінеральна РІЗНИЦЯ, - це ... Що таке МИНЕРАЛЬНАЯ РІЗНИЦЯ,?
Д. Григор'єв, 1961, - сукупність мінер. індивідів, що відрізняються від інших індивідів того ж виду або різновиду за морфологічними ознаками.

Геологічний словник: в 2-х томах. - М.: Недра. За редакцією К. Н. Паффенгольца і ін.. 1978.