Геологічна енциклопедія

МІНЕРАЛИ лужно-кислотної

МІНЕРАЛИ лужно-кислотної - це ... Що таке МІНЕРАЛИ лужно-кислотної?
- ряд м-лов, що дозволяє судити про ступінь лужності, нейтральному характері або ступеня кислотності середовища накопичення опадів або вторинних епігенетичних ситуацій. Сильно умовам відповідають: первинний магнезит і доломіт, гейлюсит, сода, гідромагнезі