Геологічна енциклопедія

МІНЕРАЛИ (ОСВІТИ) СМЕШАННОСЛОЙНИЕ

МІНЕРАЛИ (ОСВІТИ) СМЕШАННОСЛОЙНИЕ - це ... Що таке МІНЕРАЛИ (ОСВІТИ) СМЕШАННОСЛОЙНИЕ?
- характеризуються багатошаровою структурою. Складаються з пакетів (поверхів), кожен з яких є шаруватим силікатом або алюмосилікатом. Напр. : Слюда - монтморилоніт, хлорит-монтморилоніт, тальк-сапоніт і ін. Відомі різні типи повторюваності пакетів - від р